Korisnicki centar
Mobilna aplikacija
Zadržavanja na naplatnim stanicama

Кориснички центар Сектора за наплату путарине

КОРИСНИЧКИ ЦЕНТАР формиран је у циљу правовременог, прецизног и јасног обавештавања корисника ауто-путева под наплатом, као и других учесника у саобраћају о актуелним дешавањима, вестима и услугама које Сектор за наплату путарине пружа.

Prepaid систем

Куповина и конфигурисање уређаја за ЕНП-електронску наплату путарине у prepaid систему доступна је како за физичка, тако и за правна лица. Овакав начин електронског плаћања путарине подразумева авансну уплату средстава, односно допуну уређаја за ЕНП на овлашћеним дистрибутивним местима.

Postpaid систем

Куповина и конфигурисање уређаја за ЕНП-електронску наплату путарине у postpaid систему доступно је искључиво за правна лица са седиштем на територији Републике Србије. Postpaid систем омогућава плаћање након потрошње, односно плаћање рачуна за претходни месец у текућем.

Листинг пролазака

Корисници електронске наплате путарине могу да добију листинге пролазака возила са уређајима за ЕНП. Листинг садржи податке за претходни месец, а уколико корисник жели листинг за више месеци потребно је да упути захтеве за сваки месец посебно. Обрађени захтеви се електронским путем достављају корисницима од 20. у месецу за претходни месец.

Овлашћени дистрибутери - списак продајних места

Услуге продаје уређаја и допуна за ЕНП-електронску наплату путарине у prepaid систему обавља се у пословницама ЈП „Путеви Србије“: Устаничка 64/5, Београд, Краља Петра Првог 28а, Нови Сад, Браће Станић бр. 45, Чачак као и код овлашћених дистрибутера.

Упутство за постављање уређаја за ЕНП

Уређај за ЕНП ће правилно функционисати само ако се налази у припадајућем носачу. У зависности од нагиба ветробранског стакла, постоје две врсте носача. Носач мора бити залепљен на унутрашњу страну ветробранског стакла у пољу око ретровизора. 

Упутство за коришћење уређаја за ЕНП

Приликом уласка у траку за електронску наплату путарине, потребно је да сачекати да се механичка баријера (рампа) спусти, након извршене трансакције за возило испред. 

Рекламације

ЈП ”Путеви Србије”, Сектор за наплату путарине, улаже велике напоре да на све сугестије, примедбе, рекламације грађана реагује на брз и ефикасан начин.

Апликација за мобилне телефоне

Коришћењем апликације за мобилне телефоне "Путеви Србије" на најједноставнији начин можете испланирати свој пут, сазнати цене путарине, временске услове и друге важне информације.