Љубљана (Словенија) - јун 2018

asecap

Седницу ASECAP 2018/2 Управног одбора, одржану 06. јуна 2018.г. у Љубљани, обележило је истицање доприноса АSECAP-a у развоју европског транспорта.

Многи циљеви су остварени захваљујући структури АSECAP-а као великог транспортног удружења које, у условима сложених и променљивих техничких приоритета Интелигентних транспортних система, интензивно сарађује са европским институцијама и организацијама. Такође, ефикасна тела ASECAP-a и њихова сарадња са активним државама чланицама, које редовно сакупљају и размењују податаке, омогућује оцењивање успешности остваривања стратешких интереса и предлагање даљих приоритетних активности.

Брисел (Белгија) - март 2018

asecap

На Седници ASECAP 2018/1 Управног одбора, одржаној 20. марта 2018.г. у Бриселу, којом је председавао председник Ј. Нуњез, похваљене су ASECAP активности у испуњавању циљева усвојених на претходној Седници.

ASECAP је допринео развоју европског транспорта кроз сарадњу са европским институцијама и организацијама у спровођењу стратешких планова кроз Интелигентне транспортне системе. 

Париз (Француска) - мај 2017

asecap

Друга седница 2017/2 ASECAP Управног одбора одржана је 29. маја 2017.г. у Паризу. 

На седници су разматране приоритетне активности развоја европског транспорта. Представљене су области ASECAP интереса, као што су европски сервис електронске наплате путарине (ЕЕTS), развој концесионих програма, веће инвестирање у европску путну инфраструктуру, фокусирање на конкретне активности у вези са безбедношћу саобраћаја, као и идентификовање ASECAP развојне политике у комплексним и ITS техничким приоритетима који се брзо мењају.

Лисабон (Португалија) - новембар 2016

asecap

Разматрање и оцењивање развоја ситуације у транспорту ЕУ обележило је трећу седницу 2016/3 ASECAP Управног одбора, одржану 14. новембра 2016. године у Лисабону.

Пажња је посвећена декарбонизацији транспорта којим се предвиђа да улога ауто-путева и планирање и финансирање инфраструктуре у ЕУ буду елементи раста, али и безбедне, зелене мобилности. Како је закључено, политичко окружење у ЕУ није благонаклоно према путној инфраструктури. Зато су потребне активности ASECAP-а и свих његових чланова да на свим нивоима промовишу поруку да путеви чине кључни елемент политичког, социјалног и економског зеленог раста у свим ЕУ државама.