Париз (Француска) - мај 2017

ASECAP, УПРАВНИ ОДБОР, записник са Седнице 2017/2

Друга седница 2017/2 ASECAP Управног одбора одржана је 29. маја 2017.г. у Паризу.

На седници су разматране приоритетне активности развоја европског транспорта. Представљене су области ASECAP интереса, као што су европски сервис електронске наплате путарине (ЕЕTS), развој концесионих програма, веће инвестирање у европску путну инфраструктуру, фокусирање на конкретне активности у вези са безбедношћу саобраћаја, као и идентификовање ASECAP развојне политике у комплексним и ITS техничким приоритетима који се брзо мењају.

Ревизија EETS-a i Еуровињете истакнуте су као кључне активности ASECAP COPER-а I.

COPER II сконцентрисан је на праћење имплементације Директиве о безбедности тунела на путевима и Директиве о управљању безбедношћу инфраструктуре у ASECAP чланицама. Такође, разматрало се и учествовање ASECAP-a у ECOROADS пројекту. С обзиром да је ЕU усмерена ка ревизији две наведене безбедносне директиве, укључење ASECAP-a у иницијативе безбедности саобраћаја на путевима које су подржане или координиране од стране институција EУ, могле би да компромитују ASECAP безбедносне приоритете. Ипак, истакнуто је да су присуство и подршка ASECAP-а значајни и да је битно да ASECAP изнесе своје циљеве, а не да други говоре у име одсутних АSECAP управљача инфраструктуре.

О финалном документу о умрежавању камиона говорило се у COPER-у III. Закључено је да АSECAP очекује од свих својих чланова да дају сагласност на тај документ.

Разматрало се и учешће ASECAP-a у C-ROADs пројекту, под условом да тачна улога ASECAP-а у њему буде прописно установљена.

Када се говори о бази података и статистици, напоменуто је да је главни циљ ASECAP COPER-а IV анализа транспортне статистике ради упоређивања референтних вредности и размене најбоље праксе међу члановима, као и креирање корисног алата за ASECAP комуникације са институцијама EУ и кључним заинтересованим странама. Од суштинске важности је постојање базе података која ће послужити за упоређивање и кредибилитет. Конзистентне цифре су неопходне за уношење у документ о ставу. Чим се сакупе подаци ASECAP чланова на годишњем нивоу, приступиће се формирању усклађене ASECAP базе података.

На седници је уместо Ј. Браге као нови председник ASECAP-а изабран Ј. Нуњез.


Штампа