ASECAP-ови студијски и информативни дани

Између осталог, ASECAP једном годишње организује састанак под називом „Студијски и информативни дани“ чији је циљ да ASECAP чланови и концесионарске компаније, које су чланови ASECAP-а, размене информације и искуства о разним темама у вези са путним транспортом на европском нивоу.

ASECAP-ови студијски и информативни дани 2017

ASECAP Paris 2017

У Паризу су се од 29. до 31. маја одржали 45. годишњи ASECAP Студијски и информативни дани са освртом на начин на који оператери ауто-путева припремају своје путне инфраструктуре за декарбонизацију транспорта и одговарају на нове изазове мобилности.
С обзиром на чињеницу да 72% Европљана путујe колима и да се 60% терета превози камионима, путеви под наплатом чине кључан део мрежа путне инфраструктуре и имају важну улогу у европској мобилности.

Теме су обухватиле нове трендове и потребе мобилности, Европску електронску наплату путарине (ЕЕТС), кооперативне интелигентне транспортне системе, одрживу мобилност, одржавање путева, аутоматизоване и повезане технологије вожње, питања обезбеђења и заштите података и заштиту и очување животне средине.

Финансијски експерти, творци политика, менаџери из индустрије наплате путарине поделили су своје идеје и искуства и предложили примењива решења.

Детаљне информације и презентације можете преузети са сајта ASECAP Студијских и информативних дана.

ico-adobe - Модел концесије у ери декарбонизације: припремање инфраструктуре будућности

 

ASECAP-ови студијски и информативни дани 2016

asecap madrid 2016На 44. ASECAP Студијским и Информативним данима су испитане кључне улоге ауто-путева под наплатом путарине у осигурању интегрисане и одрживе мобилности у Европи. Догађај је пружио могућност осврта на приступ интегрисаног транспорта у ЕУ, а посебно на савладавање изазова у спровођењу ЕУ 2020 Стратегије. Анализирана је и будућност транспорта сагледана из тренутне међународне перспективе.
 

ASECAP-ови студијски и информативни дани 2015

asecap athens 2014

Од 27. До 29. маја 2015. одржаће се 43. ASECAP студијски и информативни дани у Лисабону, Португалија.

Конференција ће се бавити кључном улогом путева под наплатом у осигурању реално одрживог мултимодалног система.

Учесници ће имати прилику да размене мишљења и да на панел дискусијама чују од високих представника оператера наплате путарине и представника других видова саобраћаја, доносилаца одлука у ЕУ, мишљења која се односе на инфраструктурно планирање, финансирање и оперативност као и да разматрају како Интелигентни транспортни системи могу да допринесу постизању свих ових циљева.


ico-adobe - ВИЗИЈА ASECAP-a о безбедности саобраћаја

ico-adobe - Говор председника ASECAP-а
 

ASECAP-ови студијски и информативни дани 2014

asecap athens 201442. годишњи ASECAP Студијски и информативни дани истражиће улогу путева под наплатом у обезбеђивању одрживости у временима када се саобраћај смањује. Биће то прилика да учесници панела на високом нивоу који представљају оператере инфраструктуре путева са наплатом путарине, доносиоци одлука и министри ЕУ да разговарају о питањима одрживости у вези са финансирањем инфраструктуре, радом, управљањем, безбедношћу и животном средином уз разматрање тога како Интелигентни транспортни системи доприносе испуњењу задатих циљева.