Увођење обновљивих извора енергије у ЈП Путеви Србије

У оквиру израде Студије увођења обновљивих извора енергије у објектима ЈППС са cost benefit анализом Одељење за енергетски менаџмент ЈП Путеви Србије покренуло је праћење утрошка енергије на три типична објекта (наплатне станице) под ингеренцијом ЈП Путеви Србије. Тачан утрошак са пратећим пиковима у потрошњи потребни су за димензионисање система за коришћење обновљивих извора енергије који ће бити инсталирани у наредном периоду.

Параметри који се прате су електрични напон [V], струја [A], снага [W] и утрошена електрична енергија [kWh]. Подаци са паметних бројила која су уграђена на три локације (наплатне станице НС Београд, НС Трупале и НС Прешево) учитавају се у реалном времену на интернет портал на којем је омогућен преглед података односно потрошње енергије.

На почетној страни интернет апликације, у оквиру контролне табле, види се да се тренутно електрична енергија повлачи из мреже електро-дистрибуције. У моменту када се буде инсталирала опрема за снабдевање објеката енергијом из обновљивих извора, моћи ће да се очита учешће ове енергије у укупној потрошњи, финансијски ефекат генерисан зарадом односно уштедом услед коришћења сопствених извора енергије, као и смањење емисије CO2 због смањеног коришћења енергије добијене из фосилних извора (сагоревањем у термоелектранама).

Опрема ће бити постављена у трајању од месец дана, до 23.08.2019. године, и на линковима у прилогу дат је увид потрошњу енергије и пратеће параметре.

Комплетно упутство за приступ подацима у реалном времену можете преузети на линку испод:
Мерење температуре и параметара квалитета ваздуха