Упутствa за подношење захтева за издавање услова и сагласности

На основу члана 14. Закона о јавним путевима, Управљачу јавног пута поверава се вршење јавних овлашћења која се односе на издавање:

Подношење захтева зе добијање наведених сагласности доставити на адресу:

ЈП "Путеви Србије"
Сектор за одржавање јавних путева I и II реда
Oдељење техничких послова одржавања и заштите
Булевар краља Александра 282, 11 000 Београд