20.11.14. Dodeljena Nacionalna nagrada za poslovnu izvrsnost JP „Putevi Srbije“ (en)

Na 23. tradicionalnoj manifestaciji „Forum kvaliteta i poslovne izvrsnosti”, koja je održana od 17. do 19.11.2014.g. u Privrednoj komori Srbije, Fondacija za kulturu i izvrsnost – FQCE u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i uz podršku Ministarstva privrede, dodelila je JP „Putevi Srbije“- Nacionalnu nagradu za poslovnu izvrsnost „Oskar kvaliteta“, oblast Partnerstvo i resursi.

Nacionalna nagrada za poslovnu izvrsnost „Oskar kvaliteta”, dodeljuje se kao nezavisna nagrada za vrhunske rezultate postignute na razvoju i unapređenju poslovne izvrsnosti. Nagrada "Oskar kvaliteta" ustanovljena 1994.g. i dodeljuje se od 1995.g., najpre kao nagrada za kvalitet, a od 2000.g. kao nagrada za poslovnu izvrsnost. Nagrada je kreirana po ugledu na Evropsku nagradu za poslovnu izvrsnost (EFQM Excellence Award).

Nagrada predstavlja snažan motivacioni faktor na putu ka poslovnoj izvrsnosti organizacija i podsticaj razvoju ukupne klime za unapređenje kvaliteta.

JP „Putevi Srbije“ ovim priznanjem ušlo je u red uspešnih državnih preduzeća, koja postižu vrhunske rezultate na razvoju i unapređenju poslovne i organizacione izvrsnosti.

Stručna komisija FQCE je u oblasti Partnerstvo i resursi prepoznala uložen trud i napor u stvaranju i jačanju partnerskih odnosa i obostranu spremnost za napredak u postizanju zajedničkih rezultata rada.

Jačanje međusobne saradnje u izvršavanju zajedničkih poslova i aktivnosti prvenstveno ima za cilj povećanje bezbednosti saobraćaja što je posebno došlo do izražaja za vreme poplava na teritoriji Republike Srbije i vanrednih okolnosti koje su se desile u maju 2014. godine kada je brzo detektovana šteta od poplava.

Informacije sa terena su blagovremeno dostavljane Vladi RS, resornom ministarstvu i kompletnoj javnosti.

Tokom vanredne situacije zaposleni JP „Putevi Srbije“, nadzorni organi, sva putarska preduzeća bila su na terenu 24 časa, sa neophodnim ljudstvom i mašinama na raščišćavanju vode, odrona, osulina, oborenih drveća i ostalih nanosa. Zajedničkim radom sa putarskim preduzećima, efikasno se reagovalo čime je uspostavljeno normalno odvijanje saobraćaja na državnim putevima I i II reda.

Izveštaj o stanju na državnim putevima I i II reda u Republici Srbiji, redovno je ažuriran na dnevnoj bazi, a u kriznim situacijama i više puta u toku dana i dostavljan Ministarstvu, Republičkom centru za vanredne situacije MUP-a, AMSS, svim štampanim i elektronskim medijima i postavljan na internet prezentaciju našeg preduzeća.

Na internet prezentaciji JP „Putevi Srbije“ postavljena je i mapa radova na sanaciji oštećenja od poplava na državnim putevima I i II reda kao i satelitski snimak putne infrastrukture na područjima zahvaćenim elementarnim nepogodoma sa protokom vozila. Pored pomenutog JP „Putevi Srbije“ je orijentisano na praćenje i primenu novih tehnologija u svojoj delatnosti. Poslovna politika se zasniva na učenju od dobre svetske prakse, a izbor novih tehnologija predstavlja trend koji se primenjuje u svim procesima u organizaciji. Uvođenje i primena novih tehnologija ima za cilj poboljšanje kvaliteta usluga korisnicima puteva, smanjenje društvenih troškova i materijalne uštede.

Dodela nagrade „Oskar kvaliteta”, oblast Partnerstvo i resursi, potvrđuje da su postignuti izuzetni rezultati na unapređenju i razvoju zajedničkog rada JP „Putevi Srbije“ sa svim zainteresovanim stranama- pre svega Vladom Republike Srbije, ministarstvima, lokalnim samoupravama i opštinama, izvođačima radova, preduzećima za puteve i korisnicima puteva.


Print