07.03.16. Usporeno odvijanje saobraćaja na državnom putu I B reda broj 22, I B reda broj 30, I B reda broj 32 i II A reda broj 207 (en)

JP Putevi Srbije” Vas obaveštava da se usled pojave odrona kamenja i nanosa sa kosina na kolovoz, saobracaj odvija usporeno na sledećim putnim pravcima:

-  na državnom putu I B reda broj 22, deonica Kraljevo-Ušće-Biljanovac

-  na državnom putu I B reda broj 22, deonica Ribariće-granica sa Crnom Gorom

-  na državnom putu I B reda broj 30, deonica Ušće-Studenica-Mlanča

- na državnom putu I B reda broj 32, deonica Ribariće-Kosovska Mitrovica

-na državnom putu II A reda broj 207, deonica Biljanovac-Jošanička banja

 

Ekipe putara rade na uspostavljanju normalnog odvijanja saobraćaja na ovim putnim pravcima i javnost će biti blagovremeno obaveštena o prohodnosti navedenih  putnih pravaca.


Print