26.03.16. Izmena režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 258, deonica Srpska kuća – Levosoje (en)

Obaveštavamo Vas da je na snazi izmena režima saobraćaja na državnom putu II A reda broj 258, deonica Srpska kuća – Levosoje.

Privremena saobraćajna signalizacija postavljena je u cilju tzv. „umirenja saobraćaja“.

Radovi će se izvoditi do 15.09.2016.god.


Print