02.06.17. Javna nabavka br. 65/2017 – Radne uniforme

02.06.17. Poziv za podnošenje ponuda

02.06.17. Konkursna dokumentacija

07.06.17. Adendum br.1

09.06.17. Pojašnjenja u vezi pripremanja ponuda

22.06.17. Adendum br.2

22.06.17. Pojašnjenja u vezi pripremanja ponuda

22.06.17. Adendum br.3

22.06.17. Pojašnjenja u vezi pripremanja ponuda

27.06.17. Adendum br.4

27.06.17. Pojašnjenja u vezi pripremanja ponuda

29.06.17. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

06.12.17. Poziv za podnošenje ponuda

06.12.17. Konkursna dokumentacija

29.01.18. Pojašnjenja u vezi pripremanja ponuda

02.02.18. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

14.05.18. Odluka o dodeli ugovora

13.06.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru