08.10.19. Javna nabavka br. 140/2018 - Nabavka rezervnih delova i opreme za objekte u probnom radu

08.10.19. Poziv za podnošenje ponuda

08.10.19. Konkursna dokumentacija

13.12.19. Odluka o dodeli ugovora

29.01.20. Obaveštenje o zaključenom ugovoru