11.09.19. Javna nabavka br. 79/2019 - Nabavka rezervnog napajanja za poslovni objekat "GAZELA"

11.09.19. Poziv za podnošenje ponuda

11.09.19. Konkursna dokumentacija

03.10.19. Adendum br.1

03.10.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

10.10.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

30.10.19. Odluka o dodeli ugovora - Partija 1

30.10.19. Odluka o dodeli ugovora - Partija 2

04.12.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2

08.01.20. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1