17.10.19. Javna nabavka br. 149/2018 - Izrada i ugradnja okvira i vrata na hidrantskim nišama tunela Stara Straževica

17.10.19. Poziv za podnošenje ponuda

17.10.19. Konkursna dokumentacija

29.10.19. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

29.10.19. Adendum br.1

13.12.19. Odluka o dodeli ugovora

29.01.20. Obaveštenje o zaključenom ugovoru