23.01.20. Javne nabavke br. 127/2019 - Nabavka sitnog potrošnog materijala i rezervnih delova

23.01.20. Poziv za podnošenje ponuda

23.01.20. Konkursna dokumentacija

27.03.20. Odluka o dodeli ugovora

29.04.20. Odluka o zaključenom ugovoru