23.10.18. Javna nabavka br. 63/2018 - Materijal za održavanje higijene i za čišćenje opreme i poslovnih zgrada

23.10.18. Poziv za podnošenje ponuda

23.10.18. Konkursna dokumentacija

13.11.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

19.11.18. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

19.11.18. Adendum br.1

19.11.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

23.11.18. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

23.11.18. Adendum br.2

23.11.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

28.11.18. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

28.11.18. Adendum br.3

28.11.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

26.12.18. Odluka o dodeli ugovora

24.01.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru