25.10.19. Javna nabavka br. 94/2019 - Sredstva radio veze za službe kontrole i obezbeđenja

25.10.19. Poziv za podnošenje ponuda

25.10.19. Konkursna dokumentacija

29.10.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

13.12.19. Odluka o dodeli ugovora

10.03.20. Оbaveštenje o zaključenom ugovoru