30.10.17. Javna nabavka br. 164/2016 - Oprema za integraciju podataka sa aplikacija ITS u prostornu bazu podataka i WEB portal ITS-a – faza 1

30.10.17. Poziv za podnošenje ponuda

30.10.17. Konkursna dokumentacija

21.11.17. Odluka o dodeli ugovora

13.12.17. Obaveštenje o zaključenom ugovoru