31.01.19. Javna nabavka br. 167/2018 - Brojačice, detektori za novac za novoizgrađene naplatne stanice na deonicama: Niš - Dimitrovgrad i Niš - Preševo

31.01.19. Poziv za podnošenje ponuda

31.01.19. Konkursna dokumentacija

08.02.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

11.02.19. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

11.02.19. Adendum br.1

11.02.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

07.03.19. Odluka o dodeli ugovora

08.04.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru