31.12.18. Javna nabavka br. 107/2018 - Nabavka službenih vozila putem operativnog lizinga

31.12.18. Poziv za podnošenje ponuda

31.12.18. Konkursna dokumentacija

21.01.19. Adendum br.1

24.01.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

29.01.19. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

29.01.19. Adendum br.2

07.03.19. Odluka o dodeli ugovora

13.03.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru