01.03.16. Javna nabavka br. 168/2015 - Zaštita od požara u zoni putnih objekata (tunela) na državnim putevima - DP A1 Obilaznica oko Beograda – petlja Dobanovci – tunel Straževica (en)

01.03.16. Poziv za podnošenje ponuda

01.03.16. Konkursna dokumentacija

19.04.16. Odluka o dodeli ugovora

11.05.16. Obaveštenje o zaključenom ugovoru