01.08.17. Javna nabavka br. 92/2017 - Tehnički pregled objekata - naplatnih stanica i uspostavljanje zatvorenog sistema naplate putarine na državanom putu IA reda br. 1 (autoput E-75), deonica: Sirig - Subotica

01.08.17. Poziv za podnošenje ponuda

01.08.17. Konkursna dokumentacija

16.08.17. Odluka o dodeli ugovora

06.09.17. Obaveštenje o zaključenom ugovoru