01.08.18. Javna nabavka br. 35/2018 - Tehnička kontrola projektno - tehničke dokumentacije i nadzor nad radovima na izgradnji naplatnih stanica na državnim putevima A1 (Autoput E-75) - krak ka Makedoniji, A4 (Autoput E-80) - krak ka Bugarskoj i A2

01.08.18. Poziv za podnošenje ponuda

01.08.18. Konkursna dokumentacija

24.08.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

06.09.18. Odluka o dodeli ugovora

26.09.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

22.01.20. Odluka o izmeni ugovora