01.12.17. Javna nabavka br. 184/2017 - Projekat preparcelacije za formiranje građevinskih parcela državnog puta IB reda br. 21, Novi Sad - Ruma, deonica 2: Paragovo - početak obilaznice Ruma


Print