02.06.17. Javna nabavka br. 67/2017 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko – pravnih odnosa na državnom putu IB reda broj 28, od Malog Zvornika do Gračanice


Print