06.06.18. Javna nabavka br. 41/2018 - Tehnička dokumentacija za postavljanje zaštite od buke sa državnog puta Ia reda broj A1 deonica kroz Beograd od km 577+250 do km 577+778 stambenih objekata u Bloku 28, Novi Beograd

06.06.18. Poziv za podnošenje ponuda

06.06.18. Konkursna dokumentacija

28.06.18. Odluka o dodeli ugovora

19.07.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru