06.07.17. Javna nabavka br. 77/2017 - Studija o proceni emisija zagađujućih materija u atmosferu od saobraćaja na državnim putevima I i II reda za period 2013-2015. godine

06.07.17. Poziv za podnošenje ponuda

06.07.17. Konkursna dokumentacija

31.07.17. Odluka o dodeli ugovora

07.09.17. Obaveštenje o zaključenom ugovoru