08.02.17. Javna nabavka br. 1/2017 - Tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu autoputa Е-763, Beograd - Južni Jadran, deonica: Surčin - Obrenovac (L=17,00km)

08.02.17. Poziv za podnošenje ponuda

08.02.17. Konkursna dokumentacija

23.02.17. Adendum br.1

03.03.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

06.03.17. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

06.03.17. Adendum br.2

06.03.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

07.03.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

08.03.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

13.03.17. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

28.03.17. Odluka o dodeli ugovora

12.04.17. Obaveštenje o zaključenom ugovoru