08.05.19. Javna nabavka br. 119/2018 - Kampanja za podizanje svesti vozača - interval sleđenja vozila

08.05.19. Poziv za podnošenje ponuda

08.05.19. Konkursna dokumentacija

08.05.19. Prilozi uz konkursnu dokumentaciju

13.05.19. Pojašnjenja u vezu sa pripremanjem ponuda

31.05.19. Odluka o dodeli ugovora

27.06.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru