08.06.18. Javna nabavka br. 30/2018 - Idejni projekat sa Studijom opravdanosti državnog puta IB reda br.27, Loznica – Valjevo – Lazarevac, deonica: Iverak – Lajkovac (petlja na autoputu Е-763 Beograd – Požega), L=17,00km


Print