08.06.18. Javna nabavka br. 30/2018 - Idejni projekat sa Studijom opravdanosti državnog puta IB reda br.27, Loznica – Valjevo – Lazarevac, deonica: Iverak – Lajkovac (petlja na autoputu Е-763 Beograd – Požega), L=17,00km

08.06.18. Poziv za podnošenje ponuda

08.06.18. Konkursna dokumentacija

25.06.18. Adendum br.1

25.06.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

29.06.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

06.07.18. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

06.07.18. Adendum br.2

06.07.18. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

19.07.18. Odluka o dodeli ugovora

20.07.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru