09.05.18. Javna nabavka br. 12/2018 - Osnovna mreža BPP na državnim putevima - faza I (obezbedženje georeferenciranih podataka sa dodatnih deonica u zoni petlji na državnim putevima u funkciji ažuriranja)


Print