09.05.19. Javna nabavka br. 27/2019 - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju mosta - "Sušica 3" preko reke Sušice na državnom putu IB reda br. 28, deonica: Sušica - Kremna

09.05.19. Poziv za podnošenje ponuda

09.05.19. Konkursna dokumentacija

15.05.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

30.05.19. Odluka o dodeli ugovora

25.06.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru