10.03.17. Javna nabavka br. 5/2017 – Nadzor na rehabilitaciji državnog puta IA reda (autoput E-75), Novi Sad – Beograd (desna kolovozna traka) km 111+700 – 117+200, L=5,5 km (en)

10.03.17. Poziv za podnošenje ponuda

10.03.17. Konkursna dokumentacija

15.03.17. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

15.03.17. Adendum br.1

30.03.17. Odluka o dodeli ugovora

12.04.17. Обавештење о закљученом уговору

08.11.17. Odluka o izmeni ugovora