10.06.19. Javna nabavka br. 48/2019 - Projekat autoputa E-75 (M-22) Beograd – Novi Sad (LOT 1.1) - Nadzor nad radovima na izgradnji servisnih saobraćajnica za prateće sadržaje uz autoput od km 112+500 do km 114+000 i nad preostalim radovima III deo

10.06.19. Poziv za podnošenje ponuda

10.06.19. Konkursna dokumentacija

29.07.19. Odluka o dodeli ugovora

27.08.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru