11.09.18. Javna nabavka br. 82/2018 - Održavanje voznog parka u Nišu

11.09.18. Poziv za podnošenje ponuda

11.09.18. Konkursna dokumentacija

21.09.18. Pojasnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

19.10.18. Odluka o dodeli ugovora

06.11.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru