12.04.19. Javna nabavka br. 28/2019 - Tehnička dokumentacija za izgradnju mosta preko reke Dulenke u Rekovcu na državnom putu IIA reda br. 183, deonica: Gornja Sabanta - Rekovac

12.04.19. Poziv za podnošenje ponuda

12.04.19. Konkursna dokumentacija

23.05.19. Odluka o obustavi postupka

30.05.19. Obaveštenje o obustavi postupka