12.06.18. Javna nabavka br. 45/2018 - Studija ugroženosti puteva I i II reda od pojave poplava u slivu Južne Morave II deo

12.06.18. Poziv za podnošenje ponuda

12.06.18. Konkursna dokumentacija

20.07.18. Odluka o dodeli ugovora

10.09.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru