12.10.15. Javna nabavka br. 89/2015 – Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji kompleksa čeone naplatne stanice na državnom putu I A reda broj 1 (autoput E-75) na km. 605+635 i baze za održavanje puteva u K.O. Vrčin, opština Grocka, grad Beograd

12.10.15. Poziv za podnošenje ponuda

12.10.15. Konkursna dokumentacija

22.10.15. Izmene i dopune konkursne dokumentacije

02.11.15. Pojasnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

06.11.15. Pojasnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

27.01.16. Odluka o dodeli ugovora

08.02.16. Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

03.03.16. Odluka o nastavku postupka u slučaju podnetog zahteva za zaštitu prava

14.03.16. Obaveštenje o zaključenom ugovoru

12.01.17. Odluka o izmeni ugovora