12.12.18. Javna nabavka br. 96/2018 - Studija ugroženosti puteva I i II reda od pojave poplava u slivu Drine

12.12.18. Poziv za podnošenje ponuda

12.12.18. Konkursna dokumentacija

09.01.19. Odluka o dodeli ugovora

14.02.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru