13.05.19. Javna nabavka br. 20/2019 - Program planskog održavanja objekata JPPS sa aspekta energetske efikasnosti sa cost benefit analizom

13.05.19. Poziv za podnošenje ponuda

13.05.19. Konkursna dokumentacija

14.05.19. Adendum br. 1

30.05.19. Odluka o dodeli ugovora

26.06.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru