13.09.18. Javna nabavka br. 68/2018 - Povremeno automatsko brojanje saobraćaja

14.09.18. Poziv za podnošenje ponuda

14.09.18. Konkursna dokumentacija

14.09.18. Prilozi uz konkursnu dokumentaciju

01.11.18. Odluku o dodeli ugovora - Partija 1

01.11.18. Odluku o dodeli ugovora - Partija 2

28.11.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1

28.11.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2