13.11.17. Javna nabavka br. 35/2017 - Održavanje (postavljanje) zaštite od mehaničkih oštećenja električnih kablova, kanalica, vođica, produžnih kablova u prostorijama - kancelarijama JP "Putevi Srbije"


Print