14.03.19. Javna nabavka br. 4/2019 - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju državnog puta IB-12, deonica: Bačka Palanka - Begeč

14.03.19. Poziv za podnošenje ponuda

14.03.19. Konkursna dokumentacija

21.03.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

01.04.19. Adendum br.1

01.04.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

03.04.19. Adendum br.2

11.04.19. Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda

11.04.19. Adendum br.3

11.04.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

14.04.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

30.05.19. Odluka o dodeli ugovora

25.06.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru