15.04.19. Javna nabavka br. 34/2019 - Geodetski elaborat za rešavanje imovinsko - pravnih odnosa na državnom putu IB reda broj 27 od Zavlake do Pričevića

15.04.19. Poziv za podnošenje ponuda

15.04.19. Konkursna dokumentacija

15.04.19. Prilozi uz konkursnu dokumentaciju

09.05.19. Odluka o dodeli ugovora

24.05.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru