15.05.17. Javna nabavka br. 23/2017 - Obrada podataka sa brojača saobraćaja za 2016. godinu

15.05.17. Poziv za podnošenje ponuda

15.05.17. Konkursna dokumentacija

15.05.17. Prilog uz konkursnu dokumentaciju

30.05.17. Odluka o dodeli ugovora

20.06.17. Obaveštenje o zaključenom ugovoru