15.05.19. Javna nabavka br. 18/2019 - Tehnička dokumentacija za за rekonstrukciju državnog puta IIA reda br.100, deonica: kroz naselje Sremski Karlovci od km 132+369 do km 135+580, L=3,21km

15.05.19. Poziv za podnošenje ponuda

15.05.19. Konkursna dokumentacija

24.05.19. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

24.05.19. Adendum br.1

24.05.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

27.05.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

25.06.19. Odluka o dodeli ugovora

17.07.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru