15.05.19. Javna nabavka br. 42/2019 - Projekat preparacije radi formiranja posebnih građevinskih parcela za potrebe izgradnje državnog puta А5 (autoputa Е-761), Pojate - Preljina, poddeonica: Adrani - Mrčajevci i poddeonica Mrčajevci-Preljina

15.05.19. Poziv za podnošenje ponuda

15.05.19. Konkursna dokumentacija

20.05.19. Pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda

25.06.19. Odluka o dodeli ugovora

17.07.19. Obaveštenje o zaključenom ugovoru