16.04.18. Javna nabavka br. 16/2018 - Inoviranje i dopuna tehničke dokumentacije za rehabilitaciju (u rekonstrukciju) državnog puta IB reda br. 22 sa putnim objektom preko reke Kačer na km 284+170, deonica: Ćelije - Ljig


Print