16.10.17. Javna nabavka br. 51/2017 - Projekat nezavisnih ocena uticaja puta na nastanak saobraćajne nezgode sa poginulim licima

16.10.17. Poziv za podnošenje ponuda

16.10.17. Konkursna dokumentacija

13.12.17. Odluka o dodeli ugovora

04.01.18. Obaveštenje o zaključenom ugovoru