17.07.19. Javna nabavka br. 60/2019 - Tehnička kontrola tehničke dokumentacije poboljšanja d.p. IA-A1 (E-75), Horgoš - Novi Sad (desna strana), deonice: od km 1+125 do km 14+800


Print